Ulga podatkowa na termomodernizację – kto może skorzystać?

Ulga podatkowa na termomodernizacją wprowadzona została dzięki przepisom uchwalonym w 2018 roku. Ulga dla domu zakłada, że osoby składające deklarację podatkową za 2019 roku (rozliczenie PIT w 2020 roku) będą mogły skorzystać z dodatkowej ulgi podatkowej na termomodernizację. Mogę z niej skorzystać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zgodnie z przepisami, nie mogą z niej korzystać najemcy nieruchomości oraz osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej) rozliczający podatek w ramach m.in. PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Ulga podatkowa na termomodernizację przysługuje w pełnej kwocie wydatków poniesionych na  termomodernizację domu. Ulga podatkowa na termomodernizację zmusza inwestora do bezwzględnego przestrzegania kilku podstawowych rzeczy określonych przepisami prawa podatkowego. Realizacja przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż 3 lata (licząc od końca roku w którym przeprowadzone zostały pierwsze prace termomodernizacyjne), a wydatki poniesione w konkretnych latach powinny zostać rozliczone na bieżąco w następnym rozliczeniu podatkowym i być udokumentowane w formie faktur lub rachunków. Wbrew pojawiającym się informacjom, ulga podatkowa na termomodernizację jest rozliczana również wtedy, gdy właściciel nie wykona audytu energetycznego lub termomodernizacyjnego (nie jest on wymagany przepisami prawa).

Ulga dla domu – odlicz instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła

Firma PGZ OZE zaleca jednak swoim klientom wykonanie bezpłatnego audytu fotowoltaicznego. Dzięki niemu już na początku inwestycji termomodernizacyjnej właściwie ocenione zostanie zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd, odpowiednio dobrana zostanie moc i rodzaj paneli solarnych (panele polikrystaliczne i panele monokrystaliczne posiadają inne właściwości oraz różną się ceną), określony zostanie rodzaj pokrycia dachowego oraz kąt nachylenia dachu. Właściwy dobór systemu fotowoltaicznego i poprawnie zrealizowana analiza ekonomiczna ma przełożenie na czas w jakim fotowoltaika dla domu się zwróci.

Ulga podatkowa na termomodernizację – ile wynosi?

Ustawodawca określił górny limin ulgi na termomodernizację. Kwota odliczenia od podatku nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł. Nie ma znaczenie kwota odliczenia w poszczególnych latach, a sam limit jest łączny dla wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu właściciela (podatnika). Jeśli współwłasność w nieruchomości posiadają małżonkowie, to kwota limitu liczona jest podwójny i odliczenie jest liczone osobno dla każdego z nich. Musimy pamiętać, by poniesione nakłady udokumentować stosownymi rachunkami. Ulga dla domu wynosząca 53 tys. zł jest kwotą brutto (suma z podatkiem VAT). Ulga podatkowa na termomodernizację może być rozliczona dla inwestycji i prac budowlanych, które rozpoczęły się przed jej wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2019, ale odliczyć będzie można nakłady finansowe poniesione na materiały i usługi termomodernizacyjne tylko od 1 stycznia 2019. W przypadku gdy kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie płatnika można dokonywać stosownych odliczeń w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat (nie mylić z 3 latami na zakończenie inwestycji). Czas ten jest liczony od końca roku podatkowego, w którym doszło do pierwszych prac lub zakupu materiału czy usługi na termomodernizację.

Ulga dla rolników – jak z niej skorzystać?

Ulga podatkowa na termomodernizację odliczania jest od podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się m.in. w ramach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Nie będzie mógł z niej skorzystać rolnik, który osiąga dochód jedynie z działalności rolniczej. Ulga dla rolników jest możliwa do osiągnięcia, jeśli rolnik rozliczać będzie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkowa działalność w ramach której możliwe będzie wykorzystanie ulgi) lub jeśli z ulgi na termomodernizację skorzysta członek rodziny rolnika będący współwłaścicielem nieruchomości w której dokonywane są prace termomodernizacyjne i który rozlicza się z fiskusem na podstawie podatku od osób fizycznych.

 

 

Masz więcej pytań?

Zadzwoń

Ulga podatkowa na termomodernizację – co można odliczyć?

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju reguluje jakie materiały i usługi można rozliczyć w ramach ulgi na termomodernizacje. Ulga dla domu obejmuje m.in. materiały budowlane wykorzystywane do dociepleń ścian, płyt balkonowych oraz fundamentów, a także materiały wykorzystywane do zabezpieczenia przed wilgocią, wykonanie węzła cieplnego wraz z oprogramowaniem do sterowania temperatury czy wykonanie instalacji kotła gazowego lub olejowego kondensacyjnego wraz z armaturą zabezpieczającą, programatorem temperatury i systemem doprowadzenia powietrza i odprowadzania spalin. Ulga na termomodernizację może objąć również kocioł na paliwo stałe. Urządzenie musi spełniać normy określone w stosownych przepisach unijnych. W ramach ulgi na termomodernizację rozliczymy także wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz materiału budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub będące elementem ogrzewania elektrycznego naszego domu.

Ulga dla domu – jakie usługi odliczę?

Ulga podatkowa na termomodernizację obejmuje również zakup pompy ciepła, kolektorów słonecznych, paneli solarnych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych. Możemy od podatku odliczyć także materiały, które wchodzą w skład elementów wykorzystywanych w wentylacji mechanicznej (rekuperacji), która może być zostać połączona z systemem odzyskiwania ciepła lub chłodu. Ulga dla domu obejmuje szereg usług związanych z montażem materiału i sprzętu, które wyszczególnione zostały w rozporządzeniu ministerstwa inwestycji i rozwoju. W ramach ulgi podatkowej na termomodernizację odliczymy m.in. montaż kotła gazowego lub olejowego, instalację pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i wykonanie audytu fotowoltaicznego, instalację rekuperacji powietrza, docieplenie domu, zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy docieplenie ścian fundamentowych.

Ulga podatkowa na termomodernizację – jaki jest jej cel?

Przepisy uchwalone zostały by walczyć ze zjawiskiem smogu i złej jakości powietrza w Polsce. Ministerstwo Finansów szacowało, że w 2019 roku z ulgi podatkowej na termomodernizację skorzysta nawet 100 tys. właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości jednorodzinnych, a liczba ta będzie rosła w kolejnych latach. Wśród najchętniej wybieranych form termomodernizacji domów bardzo wysoko plasuje się montaż instalacji fotowoltaicznej. Panele solarne są coraz bardziej popularnym sposobem na ograniczenie domowych rachunków za prąd i emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Prąd, który pozyskujemy z instalacji fotowoltaicznej jest zeroemisyjny. Fotowoltaika dla domu z roku na rok staje się coraz bardziej dostępnym i pożądanym systemem w gospodarstwach domowych.

ul. Wolności 345 41-800 Zabrze