Zwiększenie dofinansowania - program Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił zwiększyć pulę rządowego programu „Mój Prąd” o sto milionów złotych! To kwota, która w założeniu ma pomóc kolejnym 20 tys. osobom w założeniu mikroinstalacji. Wnioski można składać do 18 grudnia.

Mój Prąd – dofinansowanie mikroinstalacji

Pierwsza edycja rządowego programu Mój Prąd” rozpoczęła się 30 sierpnia 2019 r. Już w pierwszym tygodniu napłynęło do NFOŚiGW aż 170 wniosków. Początek drugiej edycji miał miejsce 13 stycznia bieżącego roku i również zakończył się sukcesem. Mimo iż termin naboru to 18 grudnia, ostatni wniosek wyczerpujący miliardowy budżet wpłynął już 6 listopada. W odpowiedzi na wielkie zainteresowanie projektem postanowiono powiększyć pulę dofinansowania bez wydłużania pierwotnie ustalonego terminu. 

Choć nie są znane jeszcze dokładne szczegóły, ujawniono, że rząd chce kontynuować program Mój Prąd” również w przyszłym roku. Nowa odsłona ma oferować jeszcze szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów. Według przewidywań dotychczasowe inwestycje objęte dofinansowaniem mają przyczynić się do powstania 200 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy co najmniej 1 GW, a co za tym idzie zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 1 000 000 000 kg rocznie.

Beneficjenci programu „Mój Prąd”

Mój Prąd” to program mający na celu wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii w postaci bezzwrotnej dotacji. Jej wysokość to 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie większych niż 5 tys. zł. Kwota dotacji jest kwotą netto, dotacja zwolniona jest więc z podatku PIT (koszty nieobjęte dofinansowaniem można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej). Program skierowany jest do osób fizycznych mających w planach nową, samoistną instalację o mocy od 2 do 10 kWp. Oznacza to, że planowana inwestycja nie może stanowić rozbudowy żadnego istniejącego już systemu fotowoltaicznego. 

Beneficjent dotacji Mój Prąd” może wytwarzać energię elektryczną wyłącznie na potrzeby własne. Dofinansowanie obejmuje zarówno koszt zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, jak i również usługę ich montażu. Program nie określa dokładnego umiejscowienia paneli – mogą być zamontowana zarówno na dachu, elewacji, jak i na gruncie. Bez znaczenia jest też to, czy instalacja jest częścią budynku mieszkalnego, czy pomieszczenia gospodarczego. Ważne, by pozyskiwana energia wykorzystywana była na poczet celów mieszkalnych.

Jak powinien wyglądać wniosek do programu „Mój Prąd”?

W celu otrzymania dofinansowania „Mój Prąd” należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronie NFOŚiGW. Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu i montażu instalacji, a także dowód zapłaty. Co istotne, o dofinansowanie mogą ubiegać się również właściciele instalacji, które nie zostały jeszcze ukończone. Jednak i w tym wypadku konieczne jest posiadanie potwierdzenia zapłaty. Kolejnym dokumentem, który należy załączyć do wniosku, jest potwierdzenie instalacji licznika dwukierunkowego. Oznacza to, że umowa z dystrybutorem energii dotycząca regulacji i warunków przyłączenia do sieci, powinna być zawarta jeszcze przed kwalifikacją do programu. 

Beneficjentem dofinansowania może być również właściciel budowy, warunkiem jest wtedy posiadanie przyłącza umożliwiającego montaż dwukierunkowego licznika. Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub za pośrednictwem poczty.