Opłata mocowa 2021

Główną przyczyną wyższych cen w 2021 r. są nowe taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki oraz dopisanie do rachunków nowych pozycji, w tym tzw. opłaty mocowej. Co to oznacza dla przeciętnego płatnika? Jak duża będzie wysokość podwyżki?

Wartość taryfy w 2021 r. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła średnio o ok. 3,5%. Średnio, bo podwyższenie kosztów w każdej z pięciu polskich firm energetycznych wygląda nieco inaczej. W przypadku Enei wzrost taryfy wyniesie 3,5%, Taurona – 3,55%, PGE Obrót i Energa Obrót – 3,6%, Innogy – 3,3%. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, dla przeciętnego gospodarstwa domowego podwyżka taryf poskutkuje wzrostem cen o ok. 11 zł miesięcznie. Przy czym, wysokość podwyżki u dostawców energii będzie zależna od regionu. Przykładowo, dla gospodarstw mających podpisaną umowę z Tauronem zlokalizowanych we Wrocławiu roczna wartość podwyżki prądu wyniesie 122,66 zł, a dla mieszkańców Gliwic 103, 58 zł (przy założeniu zużycia dla przeciętnej polskiej rodziny 2400 kWh).

Opłata mocowa

Za podwyżkę cen prądu w 2021 r. w dużej mierze odpowiada pojawienie się na rachunkach nowej pozycji, jaką jest opłata mocowa. Choć pojawiła się dopiero w tym roku, tak naprawdę została przyjęta przez Sejm już w 2017 r. Opłata mocowa ma na celu podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgromadzone dzięki niej pieniądze mają być wykorzystane na utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe. Miesięczna wysokość opłaty mocowej ma wynosić w zależności od zużycia prądu od 2,37 zł do 12,87 zł dla gospodarstwa domowego. Najmniejszą stawkę zapłacą gospodarstwa zużywające rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej. W przypadku firm opłata mocowa rozliczana będzie na podstawie zużycia w wybranych godzinach.

Zmiany w pozostałych opłatach

Opłata OZE

Przyczyną znaczącej podwyżki w cenach prądu są również zmiany w pozostałych opłatach, które widnieją na rachunku. Jedną z nich jest opłata OZE, która choć wprowadzona została już w 2015 r., do tej pory wynosiła 0 zł. W tym roku jednak jej cena wzrasta do 0,0022 zł za 1 kWh energii. Opłata wspiera odnawialne źródła energii w Polsce poprzez pokrycie kosztów wynikających z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej i dopłat do ceny rynkowej.

Opłata kogeneracyjna

To opłata stworzona po to, aby wesprzeć proekologiczny sposób wytwarzania w elektrowniach energii elektrycznej i ciepła. W zeszłym roku stawka opłaty kogeneracyjnej wynosiła 1,39 zł/MWh. W tym roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska została zredukowana do 0 zł. Choć to dobra wiadomość, obniżka nie będzie zbyt odczuwalna – do tej pory przeciętna wysokość opłaty kogeneracyjnej wynosiła ok. 3,48 zł w skali roku.

Opłata jakościowa

Opłata jakościowa odzwierciedla koszty utrzymania odpowiednich standardów jakości dostawy, zależna jest od ilości zużywanego prądu. Wysokość opłaty jakościowej wyznaczana jest przez Polskie Sieci Energetyczne, nie jest więc zależna od dostawcy. Eksperci obliczyli, że przeciętna wartość wszystkich opłat za prąd przełoży się na wyższe rachunki o ok. 150 zł w skali roku.

Remedium na podwyżki

Przyglądając się podwyżkom cen prądu na przełomie kilku ostatnich lat łatwo wysunąć wniosek, że opłaty stale rosną i najprawdopodobniej wciąż będą rosły. Jedynym remedium na podwyżki jest zatem uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu za pomocą odnawialnych źródeł energii np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala zredukować rachunki w gospodarstwach domowych do minimum, jak i przyczynić się do dużych oszczędności w firmach. Dlatego też zapraszamy do kontaktu z PG OZE, a nasi eksperci z branży OZE przybliżą temat zielonej energii.