Opłacalność fotowoltaiki

W dobie rosnących z roku na rok rachunków za prąd, skutecznym rozwiązaniem okazuje się korzystanie z systemów fotowoltaicznych. Postępująca technologia oraz rosnąca popularność paneli PV sprawia, że fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalna. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy warto inwestować w tego typu instalację, koniecznie przeczytaj ten artykuł. 

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Opłacalność fotowoltaiki najlepiej potwierdzają statystyki. Dane z kwietnia bieżącego roku wykazały, że udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej z OZE wyniósł 3,5%, podczas gdy jeszcze rok temu było to zaledwie 0,9%. Rosnące zainteresowanie inwestycją w panele fotowoltaiczne to zasługa postępu technologicznego, a co za tym idzie również ceny. Jeszcze pięć lat temu montowano moduły o maksymalnej mocy 250 Wp. Obecnie można zakupić moduły o mocy 330 Wp i to w znacznie niższej cenie! Nowe technologie, a także coraz większa popularność samej fotowoltaiki sprawiają, że ceny paneli są coraz niższe. Dokładnie dekadę temu za te same panele fotowoltaiczne zapłacilibyśmy aż o 70% więcej, a jednocześnie spłacaliśmy je o kilka lat dłużej. Jak widać, ich opłacalność wciąż rośnie.

Długoterminowa inwestycja, która szybko się zwraca 

Inwestycja we współczesne systemy fotowoltaiczne jest dziś znacznie korzystniejsza również ze względu na dostępne programy wsparcia. Jednym z takich programów jest zapoczątkowany w 2018 r. projekt rządowy „Mój Prąd”, który oferuje bezzwrotną dotację na zakup instalacji fotowoltaicznych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Co istotne, dofinansowanie jest zwolnione z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały objęte dotacją, można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej (wprowadzonej w 2019 r.). Wszystkie te udogodnienia sprawiają, że czas zwrotu inwestycji ulega znacznemu skróceniu. 

W naszej szerokości geograficznej, ustawiona na południe instalacja o mocy 4-5 kW (w zupełności wystarczająca do zaspokojenia potrzeb jednorodzinnego gospodarstwa) zwraca się już po 6-9 latach. Kiedyś czas ten wynosił nawet 3 razy więcej. Niezależnie jednak od tego, po ilu latach nastąpi zwrot inwestycji, zakup fotowoltaiki należy traktować jako kapitał. Opłacalność instalacji przejawia się również m.in. w tym, że potrafi w znaczny sposób zwiększyć wartość nieruchomości.

Gwarancja niższych i stałych opłat

Fotowoltaika stanowi dziś świetny sposób na ominięcie stale rosnących cen prądu. Dobrze dobrana i zamontowana instalacja PV może zminimalizować rachunki nawet o kilkaset złotych. Uniezależniając się od dostawcy, prosument ma pewność stałych kosztów. Warto nadmienić, że w bieżącym roku wydaje się to szczególnie ważne, gdyż właśnie teraz wygasa termin tzw. ustawy prądowej, której głównym celem było zagwarantowanie braku wzrostu cen energii elektrycznej. Aby sprawdzić, jakie naprawdę korzyści przynosi fotowoltaika i czy rzeczywiście jest opłacalna, warto posłużyć się konkretnym przykładem. 

Jeśli konsument ponosił do tej pory koszty zmienne wynoszące ok. 2000 zł rocznie, po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych jego rachunki maleją do zaledwie 120 zł. Nie można zapomnieć również o korzystnym sposobie rozliczania właścicieli fotowoltaiki z zakładem energetycznym, który pozwala na zmagazynowanie nadwyżki energii i odebranie jej w dogodnym terminie w postaci tzw. opustu stanowiącego równowartość 20% wytworzonej nadwyżki. Zakłady energetyczne umożliwiają bezpłatny odbiór 80% energii wpuszczonej do sieci dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 70% energii dla instalacji o mocach większych niż 10 kW. Tak więc dla systemu o mocy nie większej niż 10 kW mamy do czynienia z rozliczeniem prosumenckim 1:0,8, natomiast przy instalacjach o mocy większej niż 10 kW rozliczamy się w stosunku ilościowym 1:0,7. W porównaniu z możliwą utratą energii, jest to całkiem korzystne rozwiązanie.