Ulga na fotowoltaikę – ile można zyskać?

Fotowoltaika dla rolników może być rozwiązaniem problemu rosnących kosztów prądu z którymi borykają się gospodarstwa rolne. Fotowoltaika dla rolników w połączeniu z ulga na fotowoltaikę może pozwolić na inwestycję w odnawialne źródła energii na terenie gospodarstwa rolnego i realnie obniżyć koszty prowadzonej działalności rolniczej. Dzięki wprowadzonym ulgą na fotowoltaikę rolnicy skorzystać mogą znacznie więcej niż tylko na ograniczeniu kosztów zakupu prądu. Każdy hodowca lub rolnik, który poniósł wydatki związane z budową instalacji fotowoltaicznej i płaci podatek rolny może skorzystać z ulgi na fotowoltaikę, która wynosi 25 proc. poniesionych kosztów inwestycyjnych. Dzięki temu znacząco można zmniejszyć realny koszt budowy paneli słonecznych.

Ile wnosi ulga na fotowoltaikę? To maksymalnie 25 proc. kosztów udokumentowanych rachunkami na budowę instalacji. Maksymalnie ¼ poniesionej kwoty możemy odliczyć od należnego podatku rolnego. Ulga ta może być rozliczana maksymalnie przez okres 15 lat. Jeśli całość kwoty nie zostanie wykorzystana przez podatnika, prawo pozwala na jej przeniesienie na jego następców, którzy przejmą prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ile można zyskać za sprawą ulgi na fotowoltaikę? Jeśli rolnik za instalację wyda kwotę 40 000 zł, to ulga podatkowa (inwestycyjna) przysługuje mu w kwocie 10 000 zł. W przypadku płacenia podatku rolnego (w gminie na terenie której zrealizowana została tzw. fotowoltaika dla rolników) w kwocie 2000 zł rocznie, rolnik będzie rozliczał ulgę przez okres 5 lat. Ulgi podatkowej. Co ważne, ulga na fotowoltaikę przyznawana jest po zakończeniu inwestycji.

Fotowoltaika dla rolników – jak to działa?

Fotowoltaika dla rolników nie różni się znacząco od instalacji fotowoltaicznej dla domu czy fotowoltaiki dla firmy. Rolnicy mogą jednak skorzystać z innych programów zachęcających do inwestycji w OZE. Z myślą o fotowoltaice dla rolników NFOŚiGW uruchomił program „AgroEnergia”. Idea powstała z myślą o wsparciu związanym z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne związane z produkcją lub działalnością rolną. W ramach systemu dotacji planuje się przekazanie 200 mln zł w formie bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania m.in. do przedsięwzięć dotyczących budowy nowych jednostek wytwórczych, w skład których wchodzą instalację fotowoltaiczne. Z programu skorzystać mogą tylko rolnicy indywidualni. Za taką osobę uważa się właściciela, użytkownika wieczystego lub dzierżawcę nieruchomości rolnych, który posiada nie więcej niż 300 ha pola oraz co najmniej od pięciu lat mieszka w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości. Dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów fotowoltaiki dla rolników, pożyczka może pokryć całość kosztów projektu (pożyczka od 100 tys. do 2 mln zł).

Masz pytania
728 947 862

Ulga na fotowoltaikę – kto może skorzystać?

Koszt zakupu energii elektrycznej jest znaczącym obciążeniem w produkcji rolnej. Według różnych szacunków, opłaty za prąd mogą stanowić nawet połowę wszystkich kosztów ponoszonych przez hodowców lub rolników. Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie gospodarstwa rolnego może w znacznym stopniu obniżyć te koszty. Skorzystają z ulgi na fotowoltaikę rolnik obniży wydatek związany z procesem inwestycyjnym, który w zależności od zastosowanego modelu i wielkości instalacji może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Z ulgi mogą skorzystać osoby płacące podatek rolny, czyli takie, które posiadają grunty rolne lub zadrzewione na użytkach rolnych. Kolejny atut montażu paneli słonecznych to możliwość sprzedaży generowanej nadwyżki do sieci energetycznej. Dzięki temu wyprodukowany w nadwyżce prąd w trakcie dnia lub w okresie letnim, „wróci” do gospodarstwa rolnego nocą lub w okresie zimowym gdy ogniwa nie będą miały możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa. To kolejny argument za tym, by zdecydować się na skorzystanie z tzw. programu fotowoltaika dla rolników.

Fotowoltaika dla rolników – potrzebny audyt fotowoltaiczny

Rolnik, który zdecyduje się na instalację paneli słonecznych powinien zlecić wykonanie audytu fotowoltaicznego. Taki dokument pozwoli ocenić zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego na energię elektryczną oraz dobrać właściwie projekt przyszłej instalacji. Dzięki temu rolnik nie popełni błędu na etapie projektowania swojej instalacji fotowoltaicznej, które będą trudne do usunięcia na etapie montażu lub po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Dobrze dobrane panele słoneczne pozwolą na bezproblemowe zaspokojenie potrzeb gospodarstwa rolnego, a delikatna nadwyżka zapewni spokój w okresach zimowych lub po zmroku.

ul. Wolności 345 41-800 Zabrze