Analiza instalacji fotowoltaicznej - co to jest?

Audyt fotowoltaiczny to pierwsza specjalistyczna czynność jaką po podjęciu decyzji przez inwestora o montażu instalacji fotowoltaicznej zrealizuje firma PGZ OZE dla domu, firmy i gospodarstwa zajmująca się instalacją paneli fotowoltaicznych. Analiza instalacji fotowoltaicznej przede wszystkim pozwoli nam oszacować zapotrzebowanie na prąd i właściwie dobrać rodzaj, wielkość i moc paneli słonecznych.

Dobór systemu fotowoltaiki i analiza ekonomiczna pozwolą nam racjonalnie zaprojektować instalację. Co to znaczy? Panele fotowoltaiczne dla domu i firmy powinny generować tyle mocy, by zaspokoić potrzeby obiektu oraz wygenerować nadwyżkę, która zostanie zmagazynowana w sieci i w okresie, gdy instalacja będzie produkowała mniej energii (np. nocą) będziemy mogli z niej skorzystać.

Dobór systemu fotowoltaiki poprzez kompleksowy audyt fotowoltaiczny nie jest wymagany przepisami prawa w przypadków gospodarstw domowych i firm, ale analiza ekonomiczna inwestycji pozwoli nam na właściwie zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej. Bezpłatnie analizę instalacji fotowoltaicznej wykona dla nas firma PGZ OZE mająca wieloletnie doświadczenie w branży.

Dobór systemu fotowoltaiki – postawmy na sprawdzoną firmę

W trakcie audytu fotowoltaicznego – poza określeniem ilości zapotrzebowania na prąd – PGZ OZE określi jaki dach mamy wykonany w domu. Istotnych jest kilka czynników. Analiza instalacji fotowoltaicznej określi jego orientację przestrzenną, czy jest zacieniony, z jakiego materiału został pokryty oraz jaki jest kąt jego nachylenia. Te czynniki mają wpływ na dobór systemu fotowoltaiki. Następnie pracownicy PGZ OZE zapoznają się z wymaganiami i oczekiwaniami inwestora, który powinien określić w jaki sposób planuje gospodarować nadwyżką mocy oraz w jakiej lokalizacji widziałby montaż fotowoltaiki.

Po zebraniu danych może zostać wykonana analiza ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej. Ona da nam odpowiedź jaki zastosowany zostanie rodzaj paneli (na rynku dostępne są panele polikrystaliczne i monokrystaliczne, te drugie są produktem droższym, ale mają większą sprawność produkcji energii i cechują się dłuższą trwałością), jaka będzie ich łączna powierzchnia oraz określony zostanie szacunkowy koszt wykonania paneli słonecznych. Analiza ekonomiczna musi zawierać również takie dane jak określenie czasu po jakim instalacja fotowoltaiczna nam się zwróci oraz jaki prąd zostanie wygenerowany przez panele. Dobór systemu fotowoltaiki powinien być oparty na wykonanej analizie fotowoltaicznej.

Zamów bezpłatny audyt juz dzisiaj

728 947 862

Audyt fotowoltaiczny – potrzebne doświadczenie

Bezwzględnie analiza fotowoltaiczna powinna zostać zlecona doświadczonej firmie z branży fotowoltaicznej jaką jest PGZ OZE. Tylko właściwie przygotowany audyt fotowoltaiczny pozwoli wyeliminować błędy w instalacji fotowoltaicznych popełnionych na etapie ich projektowania i właściwie dobrać nie tylko typ i rodzaj paneli, ale również ich kompleksowy montaż do zastosowanego pokrycia dachu. Na rynku fotowoltaiki ze względu na szybko rosnący popyt pojawia się coraz więcej firm, które nie posiadają niezbędnego doświadczenia oraz fachowej wiedzy.

W ostatnich latach rynek instalacji fotowoltaicznych rośnie w bardzo szybkim tempie ze względu na coraz większą dostępność paneli słonecznych, ich spadający koszt oraz uruchomienie dedykowanych energii odnawialnej systemów dotacji i niskooprocentowanych pożyczek jak np. ulga na fotowoltaikę dla rolników. Eksperci szacują, że w najbliższych latach rynek instalacji fotowoltaicznych będzie rósł w tempie kilkudziesięciu procent w skali roku. Bez wątpienia największy wpływ na taki stan rzeczy mają rządowe programy z których możliwe jest częściowe sfinansowanie budowy własnej elektrowni słonecznej.

Analiza ekonomiczna odpowie na wszystkie pytania

Poprawnie przygotowana analiza ekonomiczna da nam nie tylko odpowiedź na pytanie czy montaż instalacji fotowoltaicznej w naszym domu lub firmie się opłaca, ale powinna wygenerować szereg dodatkowych danych. Jeśli wiemy już w jaki sposób sfinansujemy panele słoneczne dla domu (czy będą to tylko środki własne czy instalacja fotowoltaiczna sfinansowania zostanie w sposób mieszany z wykorzystaniem kredytu lub dotacji) dowiemy się w jakim okresie czasu montaż paneli fotowoltaicznych nam się zwróci. Analiza ekonomiczna powinna uwzględniać m.in. rosnące ceny prądu czy system rozliczania się z nadwyżki generowanej przez instalację z operatorem prądowym. Audyt fotowoltaiczny powinien również określić jak duży korzystny wpływ na środowisko naturalne będzie miała nasza instalacja paneli fotowoltaicznych, czyli o ile ton mniej szkodliwego dwutlenku węgla wyemitowanie zostanie do atmosfery dzięki generowaniu prądu przez panele solarne.

ul. Wolności 345 41-800 Zabrze